Jack bắp chuối

35.000

Jack bắp chuối dùng để nối dây loa với Amply cho chất lượng ổn định