AudioTechnica ATR2500-USB

2.400.000

Chất lượng thu âm tốt, hướng thu dạng hình trái tim với màng rung lớn, micro tụ điện side- adress và một USB cho việc thu âm vào máy tính, chất lượng tuyệt vời